ندای عارفانه (ترجمه ادبی مناجاتهای امام سجاد (ع))
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب دارای 37 مناجات از امام سجاد بوده که بانثر ادبی برای خوانندگان محترم اماده شده است وسعی شده متن آن ساده وروان باشد