ای خدای من (ترجمه 40 فقره از مناجاتهای ائمه به زبان ایتالیایی)
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : ایتالیایی
این کتاب چهل قطعه مناجات از امام سجاد می باشد همچنین چهل قطعه مناجات از امام علی (ع) و چهل نیایش از عبارات قرآنی می باشد که به زبان ایتالیایی ترجمه شده است.