صحیفه حسینیه با اشاراتی به بهداشت روانی
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب ترجمه دعاهای امام حسین (ع) می باشد و تحلیل های روانشناختی به صورت مختصر آمده است.