صحیفه حسینیه با اشاراتی به بهداشت روانی
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
این کتاب مجموعه دعاهای امام حسین (ع) می باشد که به زبان عربی می باشد و تحلیل های روانشناختی نیز بصورت مختصر آورده شده است.